Jak podłączyć tablicę rozdzielczą

Jak podłączyć tablicę rozdzielczą

Dodanie danych do pulpitu nawigacyjnego wymaga konektora danych. Konektor danych jest wizualną reprezentacją natywnych struktur danych danego źródła danych. Konektory danych mogą być otwierane z menu głównego lub mogą być tworzone jako część dashboardu – sekcja ta została zaczerpnięta ze strony . Konektor danych zawiera również okno Eksploruj. Okno Explore może być zadokowane po prawej lub lewej stronie deski rozdzielczej i pokazuje wszystkie elementy w bieżącym projekcie.

Okno Explore może być również użyte do wyboru istniejącego źródła danych. Poświadczenia źródła danych można dodać w menu Manage Analytics Credentials. Uwierzytelnienia te mogą być używane do logowania się na inne konta źródła. Możesz również użyć poświadczeń źródła danych, aby połączyć pulpity nawigacyjne ze źródłem danych. Źródła danych muszą być zarejestrowane w magazynie źródeł danych.

Pulpit nawigacyjny Connect Dashboard to pulpit nawigacyjny, który wyświetla metryki i informacje dla konfiguracji Connect. Ten pulpit pokazuje wskaźniki dla wszystkich konfiguracji Connect, w tym konfiguracji na poziomie koperty i odbiorcy. Pokazuje również graficzną oś czasu powiadomień o zdarzeniach. Obsługuje starsze formaty wiadomości o zdarzeniach. Ponadto agreguje dane o powiadomieniach o zdarzeniach, aby uzyskać dziennik określonych powiadomień o zdarzeniach.

Kreator pulpitów umożliwia tworzenie i dostosowywanie pulpitów. Możesz utworzyć nowy pulpit, stworzyć nowy szablon lub edytować istniejący. Możesz również tworzyć nowe widżety i wiązać dane z pulpitem. Kiedy już stworzysz swój dashboard, możesz go zapisać jako wersję roboczą lub opublikować. Możesz go później edytować.

Tworzenie nowego dashboardu jest podobne do tworzenia nowego arkusza w Excelu. Możesz użyć skrótów klawiaturowych do kopiowania obiektów lub użyć poleceń menu do kopiowania obiektów z jednego pulpitu do drugiego. Po utworzeniu pulpitu kliknij ikonę ustawień, aby przejść do strony edycji. Będziesz mógł dodać widżety, powiązać dane i wybrać źródła danych, z których chcesz korzystać. Jeśli zdecydujesz się opublikować swój dashboard, zobaczysz jego podgląd w aplikacji Analytics.

Jeśli chcesz dodać obrazki do swojego dashboardu, użyj obiektu Image. Możliwe jest również wykorzystanie obiektów Web Page. Obiekty Web Page mogą być używane do osadzania obrazów internetowych lub stron docelowych i mogą być zoptymalizowane pod kątem bezpieczeństwa. Obiekty te posiadają również kilka unikalnych cech, takich jak możliwość linkowania do obrazów umieszczonych w sieci oraz możliwość tworzenia tabel krzyżowych z wykorzystaniem obrazu. Alternatywnie można utworzyć obraz PNG lub slajd PowerPointa przy użyciu obiektu pobierania. Obiekt ten umożliwia również utworzenie pliku graficznego z niestandardowym tłem.

Jeśli chcesz utworzyć plik graficzny za pomocą obiektu Obraz, możesz kliknąć menu podręczne w lewym górnym rogu pulpitu. Z tego miejsca możesz wybrać Wstaw plik obrazu, aby wstawić plik obrazu do pulpitu nawigacyjnego. Możesz również edytować plik obrazu, klikając Edytuj obraz. Możesz również kliknąć ikonę zmiany położenia, aby pozycjonować obraz w desce rozdzielczej. Możesz także dostosować promień obramowania narożników widgetu. Widżet automatycznie dostosuje swoje proporcje, jeśli zmienisz szerokość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *